Program

Rocka korpsstemne for femte gong!

Program


Vi legg opp til ei helg og eit stemne som passar for både unge og litt eldre deltakarar. Programmet er stort sett fastlagd, men nokre endringar kan skje. 


Har du spørsmål om programmet er det fint om du kontaktar oss på velkomen@korpsstemnet.no


HMKG: Hans Majestet Kongens Garde Mykje sosialt liv og moro korpsaktivitet

samla på eit lite område nokre intensive dagar


– ein arena for å skaffe seg nye musikkvener og kjekke opplevingar!